Effektiv algebekæmpelse med et økologiske godkendt produkt

Hurtig effekt på alger

Eneste godkendte og lovlige algemiddel på markedet

Ingen afstandskrav til vandmiljøet

Kort nedbrydnings tid

Ingen permanente skader på plæner, hække og vedplanter

Med en algebehandling slipper du nemt og hurtigt af med de grimme alger på dit tag, algebehandlingen virker også på mos, svamp, lav og andet skidt der gror på taget.

  • Vedligeholdelse og rensning af taget er billigere end reparation.
  • Et hus med et flot tag har en højere værdi end et hus hvor taget er fyldt med mos og alger.
  • Undgå frostsprængninger af tagstenene.

Algebehandling af tage foregår fra jorden med en lang lanse fra vores mobile teleskophåndtag som kan trækkes ud til en længde på hele 4,2 meter. Det betyder i praksis, at vi kan nå et godt stykke over 10 meter med højtryksstrålen.

Dette er den bedste løsning, da vi derved undgår skader på tagsten og tagrender.

Vi anbefaler algebehandling af tage hvert år for optimal udseende.

I forbindelse med algebehandling af dit tag, tilbyder vi nu også at rense dine tagrender, mod tillæg.

Kontakt os på tlf. 60551035 eller info@okomiljo.dk – og se hvor billigt vi kan rense din tag.

Håndværkerfradrag til private

Hovedrengøring er dækket af håndværkerfradraget for 2016 og 2017. Det betyder, at du får ca. 100 kr. tilbage fra SKAT for hver 300 kr. du betaler for en ydelse.